Home     /   Privacy Beleid

Privacy Beleid.

Introductie 
Planet hecht veel waarde aan jouw privacy en wij willen je graag duidelijk informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken en beschermen. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, waarom we deze informatie verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken en beschermen.

Welke informatie verzamelen we? 
Wij verzamelen informatie wanneer je contact met ons opneemt via onze website of andere communicatiemiddelen, zoals e-mail of telefonisch. 

De informatie die wij verzamelen omvat:
-Persoonlijke informatie zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
-Bedrijfsinformatie zoals bedrijfsnaam, adres en KVK-nummer.
-Informatie over je bedrijfsactiviteiten en interesses, zoals de producten of diensten die je aanbiedt.
-Andere informatie die je ons verstrekt in verband met vraag of verzoek.

Waarom verzamelen wij deze informatie? 

Wij verzamelen deze informatie om:
-Jouw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden en u de gevraagde informatie te kunnen verstrekken.
-Onze producten en diensten te kunnen verbeteren en je beter van dienst te kunnen zijn.
-Je te kunnen informeren over onze producten, diensten, aanbiedingen en promoties.
-Onze wettelijke verplichtingen na te kunnen komen.

Hoe beschermen wij je gegevens? 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, verlies of diefstal. Wij bewaren persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en om aan wettelijke vereisten te voldoen.

Met wie delen wij je gegevens? 
Wij delen je persoonlijke gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is om aan een vraag of verzoek te voldoen, om onze diensten te verbeteren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij verkopen of verhuren persoonlijke gegevens niet aan derden.

Jouw rechten:
Je hebt het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij van je bewaren en om te verzoeken om deze gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Je kunt ons op elk moment vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze systemen en bestanden. Als je vragen of zorgen heeft over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken of beschermen, kun je ten allen tijde contact met ons opnemen.
Wijzigingen in het privacybeleid Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je daarom aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoog